Name En
Name Cn
Title Office Email
Amy Hui ZHANG[1] 张慧 Programme Director
& Professor
T3-602-R7 amyzhang@uic.edu.cn
Ricky Yuentan HOU[1B] 侯远坦 Associate Dean &
Associate Professor
T3-602-R2 rickyhou@uic.edu.cn
Qingguo WANG 王庆国 Chair Professor T3-501-R1  
Weifeng SU[1] 苏伟峰  Professor T3-602-R3 wfsu@uic.edu.cn
Haipeng GUO 郭海鹏 Professor T4-309 hpguo@uic.edu.cn
Hongjian SHI 时红建 Professor T3-601-R3 shihj@uic.edu.cn
Dyce Jing ZHAO[2-1] 赵静 Associate Professor T3-502-R23 jzhao@uic.edu.cn
Raymond Shu Tak
LEE
[1A]
李树德 Associate Professor T3-501-R4 raymondshtlee@uic.edu.cn
Sunny Seon Phil JEONG / Associate Professor T3-602-R6 spjeong@uic.edu.cn
Judy Xin FENG [2-1] 冯昕 Assistant Professor T3-502-R22 xinfeng@uic.edu.cn
Jefferson Fong[2-2] 方子风 Assistant Professor T3-602-R1 Jeffersonfong@uic.edu.cn
Goliath Zhiyuan LI 李致远 Assistant Professor T3-502-R6 goliathli@uic.edu.cn
Philippe MEUNIER / Assistant Professor T3-602-R14 meunier@uic.edu.cn
Kelly Sze-Wee KOH / Assistant Professor T3-602-R15 kellychan@uic.edu.cn
Jiming LIU 刘际明 Adjunct Professor / jiming@comp.hkbu.edu.hk
Paul MORGAN / Lecturer T3-501-R7-H1 jeremyriera@uic.edu.cn
Jing HE 何靖 Instructor I T3-501-R9-H2 hejing@uic.edu.cn
Yanyan JI 纪燕燕 Instructor I T3-502-R7-H2 yyji@uic.edu.cn
CiCi Chong CHEN 陈冲 Assistant Instructor I T3-602-R25-H8 chongchen@uic.edu.cn
Mian LI 黎冕 Assistant Instructor I T3-602-R25-H4 mianli@uic.edu.cn
Lily Chengyan LIN 林诚燕 Assistant Instructor I T3-602-R25-H7 chengyanlin@uic.edu.cn
Nina Yingran MA 马迎然 Assistant Instructor I T3-602-R25-H9 yingranma@uic.edu.cn
Jianqiu WU 吴剑秋 Assistant Instructor I T3-502-R26-H2 helenjqwu@uic.edu.cn 
Yuchao GAO 高宇超 Assistant Instructor II T3-502-R26-H14 yuchaogao@uic.edu.cn
Zhongyi YU 于众一 Assistant Instructor II T3-502-R26-H1 zhongyiyu@uic.edu.cn
Chenyu MA 马辰宇 Research Assistant II T3-602-R25-H9 chenyuma@uic.edu.cn
Zhewei SU 苏哲威 Junior Research Fellow II T3-602-R25-H5 zheweisu@uic.edu.cn
Mutong WU 吴沐曈 Junior Research Fellow II T3-602-R13 mutongwu@uic.edu.cn
Tianshi LIANG 梁天时 Administrative Assistant,
3D Lab
T3-502-R26-H11 seantsliang@uic.edu.cn
Notes:

[ 1 ] JIRS Fellow (appointment started before 1 Mar 2019): can be the Principal Supervisor/Co-supervisor for MPhil/PhD students;

[1A] JIRS Fellow A (appointment started on 1 Mar 2019): can be the Principal Supervisor/Co-supervisor for MPhil/PhD students;

[1B] JIRS Fellow B (appointment started on 1 Mar 2019): can be the Co-Supervisor for MPhil/PhD students;

[2-1] JIRS Associate Fellow (appointment started before 1 Mar 2019): can be the Principal Supervisor for MPhil students and Co-supervisor for MPhil/PhD students;

[2-2] JIRS Associate Fellow (appointment started on 1 Mar 2019): can be the Co-supervisor for MPhil/PhD students.